วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

ตามใจในกรอบศีลมรรรค

ตามใจในกรอบศีลมรรคธรรม
ตามใจนำให้นำตามกรอบ
ตามใจจิตผู้คิดเห็นชอบ
ตามใจกรอบศีลธรรมแท้มรรคา

มักมรรค


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น