วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

กรรมไม่มีใครช่วยใครใด้หากผลของการกระทำมาถึง

สัตว์ทั้งหลายมีงานซึ่งบังคับหลอกกิเลสแล้วนั้นหน้าที่

เป็น ของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มี

กรรมเป็นที่มีกำเนิด มีกรรมเป็น
เผ่าพันธุ์ กรรมมีกรรม เป็นที่พึ่งพักอาศัย

กรรมมีไร จำแนกให้ร้ายประณีต

ใครทำใดเมื่อถึงได้ผลกรรมขีด

กรรมประณีตกรรมเลวร้ายในงานกรรม

9 มีนาคม 2559

http://arediffer.blogspot.com/
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น