วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

พ่อของฉัน แม่ของฉัน

พ่อของฉันพ่อขยันพ่อกำหนด
พ่อพรหมบทผู้้ให้ก่อพ่อของฉัน
พ่อมีให้ที่กำเนิดให้ข้าวปัน
พ่อของฉันเขาหมั่นให้ใจสุดพรหม

พ่อไม่ใช่ของฉัน

แม่ของฉันเขาหมั่นสอนละครโลก
แม่คอยโบกพัดวีให้ใครเบียดฉัน
ใครเบียดเบียนเพียรโบกโบกเบียดเบียนกัน
แม่ของฉันนั้นสอนสิ่งโลกมายา
แม่ของฉันเป็นครูนั่นอาจารย์นี่
แม่ป้อนดีสิ่งงามสิ่งโลกพิงใฝ่
แม่ทั้งให้แม่คอยเลี้ยงทานอะไร
แม่ฉันให้ในทุกสิ่งที่โลกดี

แม่ไม่ใช่ของฉัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น