วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

ห้ามเห็นต่างห้ามเห็นติดห้ามเห็นแตก

ห้ามเห็นแปลกห้ามเห็นแยกไม่เหมือนฉัน
ห้ามเห็นย้อนห้ามเห็นยอกห้ามใจทัน
ห้ามทำนั่นห้ามทำนี้ไม่ถูกใจ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น