วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

นึกถึงเรื่องนอกโลกเพราะนึกถึง

นึกถึงซึ่งสิ่งเหนือโลกเริ่มฉไง
นึกถึงเพียรศึกษาเครื่องนำออกไป
นึกถึงในใยต่างนะจ๊ะต่างดาว์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น