วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

ศรัทธาสัตย์ทาสัตว์ทา

สัตย์ฆ่าสัตว์ข้าสัจค่า
สัตย์จาสัจจะสัตว์จา
สัทถาศรัทธาสัจธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น