วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

งานแต้ม

กรรมแต้ม้าคราแต้มนับกลับแต้มน้อย
คล่องแต้มรอยคอยแต้มรรคจักรแต้มไหน
การเก็บแต้มให้ใด้แจ่มสุดสวยใจ
เก็บนับใดในเก็บเเต้มแต้มม้าตา
คล่องนับแต้มแจ่มนักต้องจ้องเก็บกิจ
จองมิ่งมิตรติดแต้มต้องแต้มคอยหา
คราเก็บแต้มเป็นงานคล่องมาดมุ่งมา
เก็บดาราเก็บดวงดาวสกาวเดือน
นำแต่งแต้มแซมแต่งต้องจ้องแต่งจุด
แต้มสวยสุดดุจสวยดาวพราวพรากเพื่อน
สวยสุดจุดดุจเหมือนสวยแต่งได้เตือน
ว่าแต้มเรือนเตือนแต่งได้ในสีใด

ม้าลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น