วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขในเงื่อนของ

เงื่อนงำต้องเงื่อนพันผูกถูกเงื่อนไข
ผูกพันพันวันหน้าที่ผูกพันใย
ผูกเงื่อนไขในวันที่ไม่มีตน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น