วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขุมทรัพย์

เมืองงดงามอร่ามระเรืองงามเครื่องทองทุ่น
กำแพงพระอุ่นระยิบระยับวิบวับแสงหล้า
ตะวันกระทบกำแพงแก้วครบเครื่องพลอยมุกดา
แก้วกัลปังหาหอยสังข์งามตาพระแพทองใบ
งามยอดระยับประดับดาวเด่นเพ็ญแพเพชรพลอย
ระยิบระย้อยแก้วงามประดับงามจับพลิ้วใส
พระทงประทิวสวยแพทองลิ่วจับตาพราวพราย
ประตูทองใสสุดงามประกายซุ้มช่อชมวง
ทองไหลไหวพริ้วหยดหยาดงามปลิวดอกใบพร่างผุด
ร่ำรวยงามดุจเกินมนุษย์บรรจงลวดลายวาดไว้
กำแพงแก้วแท้ทองทิวประเทียบสลักลันได
เพชรพราวสุกใสทองคำหนาใสงามในลั่นดาน
ทองงามผนังแพรพริ้วงามดั่งลวดลายลายแตะ
เสาสูงเพชรเเกะพระแปะทองเด่นดุจเขี้ยวเพชรหงาย
เชิงชั้นมุงบังงามแกร่งโขดตระกรังศิลาหยกใย
เชิดเชิงมุงใหญ่สไลสลับทับแท้ทองทา
ชง่อนชโงกศโลกเสลาราวสร้อยกระหวัด
ผนังพระดัดดุจดาวดุจเดือนเลื่อนลอยเมฆฟ้า
พระแท่นพระทองบันรองบรรลังเครื่องตั่งทองตรา
พรมทองแววตาพลับพลาวิจิตรวลิตอลังค์
แสงแพรววิจิดงามพิศสัมผัสดังทัศน์แสงสรวง
ระย้าเป็นรวงระเริงระบังพราวพลอยแสงฝา
 บังตากรองทองสุกปลั่งลวดลายดังแสงทองทา
เเผ่นพื้นแข็งหนาประดาประดับมุกแพรวพโยม
 แพพื้นพลอยหยกสลับดังโลกอ่อนเข้มวิถี 
สลับสูงที่ประแท่นประทับรับสุขเสกหา
เพดานก็งามเหมือนข้ามเหนือโลกทุกที่พบพา
พลิ้วแพรระยาผ้าทองระยิบระยับแนวทาง

เมืองงามตระการเยี่ยงทะยานยักษ์สิ่งใดครบมี 
ฤามีทุกศรีแต่ไม่ครบศีลสิ้นวันสุขสันต์
 ศาสตร์ศรีมีศีลปุปะขาดหวิ่นฤาไม่สำคัญ
เมืองงามสุดพรรณนาเมืองทิพย์ทรุดพริบตาทรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น