วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภาพสวยงาม

ภาพสวยงามในยามใจได้ถ่ายทอด
ภาพสวยกอดสิ่งสูงค่าคราสะสม
ภาพสวยมองงามจิตใจบายอารมณ์
ภาพสวยพรหมประทานให้มีพลัง
ภาพสวยงามตามวจนาวาจาภาพ
ภาพสวยจับประกายวับการสิกขา
ภาพสวยสุขเห็นเเล้วสุขศุกร์เวลา
ภาพสวยมาเวทนาทุกข์ทุกข์ทน

าพสวยงามในให้ความประจักษ์แจ้ง
ภาพสวยแพร่งพรายพริบพริ้วละออพริ้ม
ภาพสวยพิมพ์หรือเขียนวาดแรงเบาพิมพ์
ภายสวยยิ้มยามยอดหญ้าโบกโบยบำ
ภาพสวยรวยปัญญายิ่งปัญญาเยี่ยม
ภาพสวยเตรียมอัตตราสิ่งสุขสังขาร
ภาพสวยทุกข์เป็นปลดทุกข์ทุกข์เฉพาะการณ์
ภาพเบิกบานโบกโบยบินผินผกปลิว

ภาพแสงงามท้องฟ้าครามงามจับจ่อ
ภาพแสงคลอละออไรดวงจันทร์หล้า
ภาพสดใสในฉูดฉาดภาพมายา
ภาพสีตาครางอกงามอร่ามขจี
ภาพเนินเขาคราวลดหลั่นวันแสนสวย
ภาพสุขช่วยรวยความสุขกินอิ่มหมี
ภาพเวิ้งว้างกลางเวิ้งวนโขดเขาคี
ภาพแสนดีบอกจิตที่สบายใด
ภาพดวงจิตในนิมิตในนิมุต
ภาพดวงผุดกระพริบพริบจันทร์ดาวศรี
ภาพพลผ่องพลพลาพระไพรี
ภาพใสสีขจีพุ่มสุมทุมพรรณ
ภาพแทนคำนำวาจาปัญญาปลุก
ภาพสวยสุขเขาเล่าแดนสุขสุขา
ภาพโบราญภาพเก่าเก่ายิ่งเก่าครา
ภาพเหนื่อยตาภาพเหนื่อยใจในเหนื่อยคน

ผู้ให้ภาพผู้รับภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น