วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภาวะนา

ภาวะที่ขันธมารอภิ
ภาวะธิสมาธิอภัยนะ
ภาวะสนพอใจจิตหรือไม่จะ
ภาวะนะสถานะภาวะนา
ภาวะปกตินะภาวะน่า
ภาวะหนาภาวะบางยังรับได้
ภาวะกำนำหน้าที่โกรธเกลียดกาย
ภาวะไหนในภาวะนาบุญดี
ภาวะนาหินนะหรือละไม่ปลูก
ภาวะนาบุญถูกปลูกงามศรี
ภาวะนาดินณ.ดินนาดี
ภาวะนาแห่งที่มีผลนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น