วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

ร่างร่างกายมีแปรปรวนเปลี่ยนไป
ไม่มีใครบังคับสังขารได้ทุกข์สุขหนา
สังขารมีเจ้าของจองสิทธิสมมุตินา
สังขาราไม่เที่ยงแท้ผู้มีจอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น