วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภาวะนี้ภาวะหนี้หนีไม่ได้

ภาวะไหนในภาวะนะรับเขา
ภาวะเรื่องภาวะรับกรรมงานเงา
ภาวะหนาวภาวะร้อนนอนนั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น