วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

อยู่ในโลก อยู่นอกโลกธรรมแปด

อยู่ในแอดออดโลกนาศีลาผัง
อยู่มีลาภเสื่อมลาภมีโลกแน่ตังค์
อยู่ในฝังจิตฝังใจเสริญนินทา
อยุ่ในยศเขาอาศัยยศให้พึ่ง
อยู่ในพึงความพอใจมุติสมสุข
อยู่กับความเทียมเท่าหาความทุกข์ทุกข์
อยู่กับสุขของตนไหนใกล้สิ่งบุญ

อยู่นอกโลกกระทำแปดแผดกระพือ
อยู่นอกหรือนินทานั้นสรรเสริญหาย
อยู่นอกโลกมีลาภแล้วเห็นอันใด
อยู่นอกโลกคราวลาภหายเข้าใจจริง
อยู่นอกโลกเขามอบยศช้างกายใหญ่
อยู่นอกไหลหลงยศไร้เขาเลิกพึ่ง
อยู่นอกโลกมองเห็นสุขสุขเห็นจึง
อยู่นอกโลกยิ่งทุกข์ตรึงหมดทุกข์พลัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น