วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

เรียกแม่ก่อนสามครั้งก่อนเรียกพ่อ

รักแม่นี้งดงามหนอแสงสว่างทางเบิกให้
เรียกแม่ก่อนสามครานี่แม่สุขใจ
แม้เรียกพ่อจะครั้งไหนในรักครวญ

พ่อแม่นี้มีคุณนักจักใดตอบ
พระคุณมอบตอบบุญคุณหมดมีไหม
พระคุณเอยพระคุณพระผู้สร้างใคร
พระคุณในหากไร้คุณหนุนนำนาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น