วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

หนังสือบางเล่มไม่น่าสนใจที่จะศึกษา

ในวิชาบางประเภทช่างน่าสน
เรื่องบางเรื่องไร้ประโยชน์เพื่อตัวตน
บางความรู้ไม่น่าสนบอกต่อไป
บางเรื่องไรในน่าสนคนกุศล
ในหนังสือหนังสือตนดูภาพไฉ
ตัวหนังสือเขียนหนังเสือจารึกใน
วิชาใดในวิชาสารพันสัมมาทิฐิ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น