วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

คนดีที่ไม่มีบุญคุณ


คนดีทีไม่มีคุณบุญไคล
คนดีสุดดีใดในเขาไม่สนสนสน
คนดีที่ใดดีน้ำใจดีเพื่อใครคน
คนดีที่บุญผลคนดีล้นคนของใคร


คนดีไม่มีบุญไร้ดีคุณบุญไม่มี
คนดีที่ไร้ศรีความดีที่ถางทางไหน
คนดีเพื่อใจดีคนดีมีใจสิ่งใด
คนดีเป็นไฉนคนดีใดในไร้บุญ

คนดีที่กุศลาสิ่งทำมาส่งเตือนสน
คนดีไร้บุญคนรับเขาจนหนี้มากมาย
คนดีไร้ใดดีไม่มีที่เก็บบุญไว้
คนดีหนี้มากมายใช้อย่างไรจะหมดดี

คนดีไร้คนสนดีใดคนดีใดใด
คนดีไร้บุญใสกรรมผลักใสให้ผิวเผิน
คนดีไร้บุญคุณทำถูกหนุนกำเดินเดิน
คนดีที่ดีเยินอาหารเหิรให้ลอยไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น