วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขอให้เธอปลอดภัย

ขอให้เธอปลอดภัยไร้กรรมติด
ขอให้เธอมีชีวิตที่สุขใส
ขอให้เธอมีทุกสิ่งได้ดังใจ
ขอให้เธอหมดเรื่องไร้ในไม่งาม
ขอให้เธอพ้นโพยภัยในวัฎฎะ
ขอให้เธอจำไว้นะฉันมาให้
ขอให้เธอมีความสุขศีลใจกาย
ขอให้เธอมีร่างกายแข็งแรงดี
ขอให้เธอมีคุณธรรมร่วมความรู้
ขอเทวดาสู่ในใจเธอไม่หมองศรี
ขอให้เธอมีความสุขไร้ธุลี
ขอให้เธอมีสิ่งดีดลพ้นเวรภัย


อรณิชา(อัญชิสา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น