วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

ไร้ความคิดไร้ความเห็นไร้ปัญหา

ไร้เรื่องมาไร้เรื่องไหนในไร้เรื่อง
ไร้เวทนาไร้สัญญาไร้แรงเรือง
ไร้ผลเนื่องไร้เครื่องผูกไร้เครื่องพันธ์

ทรราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น