วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

ธรรมชาติที่มนุษย์เอาชนะไม่ได้

เรื่องเกิดตายในสังขารชาติกำหนด
หน้าที่เกิดให้กำกำไว้ชาติของขันธ์
ชาติกำหนดนี่ต้องทำต้องเป็นวรรณ
ชาติชี้นั่นชาติชี้นี้คนสังคม
เก่าชเเลแก่ชราเวลาหด
ชราเอยชราหมดดึงกลับกู่
ร่วงโรยไปเปลี่ยนแปรไปหลายคนครู
เก่าแก่ดูพยายามอยู่ยืดชีพนาน
มรณามรณังพังตั่งไม่
ตายจากใดระยะแตกแหลกไม่อยู่
พลัดพรากใดเกิดดับไปของสูตู
แตกตายอยู่กายแตกตายมลายไป
โสกะโศรกจองไว้โลกทุกข์จ้องจด
โศรกกำหนดภัยมาบดภัยวัฏฏะ
โสกะกอดรัดโศรกกัดพิบัตปะทะ
โสกมีนะสักกังมีโสกะเทียม
ปริเทวะเวทนานะเขาชี้ช่อง
รำพันจองพิรี้พิไรรำพันอยู่
วนวนไปรำพันไร้เหตุผลดู
รำพันผู้หลงนั่นเราเขาของมี
ทุกขังกักทุกขังเกิดกิเลสต้อง
ทุกขังท่องหนีทุกเข็ณต้องดีขึ้น
 ทนสภาพทุกข์ไม่ได้บีบคั้นดึง
 ทุกข์มาถึงเหมือนขังตรึงมีไข่ฟอง
โทมนัสเสวยอัตต์ว่ายงยืน
เสพสิ่งคืนให้เสวยอารมณ์ข้า
โทมนัสเสพเสวยสิ่งธรรมมา
 เสวยนะเสวยน่าเสวยใด
 อุปปายาสอาจยาตราอุปปัตเรื่อง
อุปาเรือนอุปปายาสคับแค้นผง
 อุปยาสอัตตานาจุดติดลง
 อุปปัตส่งคับแค้นตรงไม่หายไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น