วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

ฆ่าร่างขันธ์ฆ่าสัจจะสัญญาาฆ่ากุสาระใจ


ฆ่าร่างขันธ์ฆ่าสัจจะสัญญาาฆ่าศาลาใจ
ฆ่าที่สิ่งไหนในฆาตกาคราฆ่ามุ่งฆาต
ฆ่าร่างกำยำฆ่าเพียงสัญญาฆ่าจิตอุกอาจ
ฆ่าร่างกาย่ฆาตฆ่าวาจายาฆ่าจิตนิพพาน

นักฆ่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น