วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

ยุคเข็นผลัก

ยุคเข็นผลักดันให้นำพวกพรรคดันให้ต่อสู้
ยุคเข็นผลักผู้เข็นกระบวนสูเข็นขบวนข้า
ยุคเข็นผลักไสสู้เพื่อผู้ใดถึงจะถูกนา
ยุคเข็ญผลักหา ธะ ทหารหาญวานวงศ์ตรงใคร
ยุคเข็ญเปรื่องปราชญ์สุงวิชาปรัชญ์ต่ำวิชาเปรื่อง
ยุคเข็ญคนเขื่องยุคเข็ญคนคอดวจีไสว
ยุคเข็ญคนขบยุคเข็นคนทำนำส่งให้ใคร
ยุคเข็นว่าไว้ในรับใช้ถูกพระอวตาร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น