วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

ยักษ์


ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์ไหนญาติ
ยักษ์อาชญาหนาทศพักต์
ยักษ์ญาติญาติยักต์พวกหยัก
ยักษ์ยักษ์กันหนักอวตาร
ยักษ์ใหญ่เยื่ยมยักษ์ญาติยักษ์
ยักษ์กักยักษ์กันยันขา
ยักษ์เพื่อนเพื่อนยักษ์ยักษ์ยา
ยักษ์หนาญาติมรรคยักษ์ไป
ยักษ์มากยากมรรคยักษ์ใหญ่
ยักษ์ใหม่ใหญ่มากยากมุข
ยักษ์เยี่ยมยักษ์ยอดพวกผูก
ยักษ์ถูกยักษ์ผิดฤทธิ์เรือง
ยักษ์ใหญ่ใหญ่ยักหนักบท
ยักษ์พลผลยักษ์หลักใหญ่
ยักษ์ไร้ไรยักษ์เขี้ยวใคร
 ยักษ์ร้ายไหนใหญ่ยักษ์กัน
ยักษ์วันนั้นยากลากหลัก
 ยักษ์พักต์ยักษ์พากย์ยากให้
ยักษ์สุราสุรสงครามสู้ใคร
 ยักษ์ไปยักษ์มาฆ่าแนว

คนละพวกกับยักษ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น