วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

หากเคยฆ่าธาตุอันใดเวรกลับคืน

หากขมขื่นเขาคืนฆ่าเวลาไหน
หากเคยคร่ากายวาจาหรือดวงใจ
หากฆ่าใครใครกลับฆ่ามาฆ่าเล็ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น