วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

ขันธ์

รับขันธะละขันธุลุขันธิ
ไร้ขันธ์หนี้ลี้ขันธ์หน่ายร้ายขันธ์หน่วง
มีขันธ์ธงมีขันธ์ธามีไขทวง
มีขันธ์ท้วงมีขันธ์เที่ยวมีขันธ์ไท
ลงขันธ์เทียบเรียบขันธ์แถวแร้วขันธ์แถบ
ไร้ขันธ์แบบแคบขันธ์บีบรีบขันธ์หงาย
ละขันธ์ท่องลดขันธ์เที่ยวละขันธ์ใคร
ลาขันธ์ใส่ไร้ขันธ์สุขขันธ์ทุกข์ลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น