วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

นาบุญพรสวรรค์พลังการฝึกฝนและวิธีการ

นาบุญงอกเงยเงยงามได้
พรสวรรค์ใส่พานให้จากสวรรค์
พลังเพียรดีร้ายภายพันธุ์
วิธีการธงนั้นนำพริบตา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น