วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

ศัทธา ทาน ศีล ภาวนา

ศรัทธาทัศน์วัด รัดสัทธานะ ไร้สถานะ
ทานได้ให้พระ ทัยยทานจะมุ่งให้สิ่งไหน
ศีลศีลากะษิณตะศีลนะตะบะใบ
ภาวะนาในในภาวะนาปลูกเมล็ดพันธุ์

ศรัทธาพุทธะองค์ธรรมนำนะพุทธธรรมว่า
ทานที่ให้มาทานต้องได้ไปทานในท่านสิ่ง
ศีลศีเลสุขศีลเป็นสุขเมื่อได้รักษาจริง
ภาวะนานิ่งหยุดเติบโตแล้วหรือพืชผลตาย

ศรัทธาธรรมะเรื่องในธรรมธรรมในปกติเช่น
ทานที่ให้เป็นทานที่ให้ทายทายทานท่าน
ศีลศีลข้อเท่าไรศีลศีลข้อใดสุดแสนสำคัญ
ภาวะนานั้นตั่งมั่นศีลได้ไม่ฆาตคง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น