วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

หยุดท่องเที่ยว

หยุดท่องเที่ยวเทียวท่องหยุดยุทธหยุดหยุด
หยุดท่องยุทธหยุดท่องเที่ยวเหลียวแลไหน
หยุดผู้อื่นหยุดท่องเที่ยวเหลียวแลใคร
หยุดเที่ยวไหนใยยื้อยุดหยุดเที่ยว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น