วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เป็นสิ่งใดจะไม่มีเงา

เป็นเงาเงาของมีเงาทุกทุกสิ่ง
มีเงาใหญ่มีเงาเล็กเงาวุ้งวิ้ง
มีแสงสิ่งย่อมเห็นเงาหมุนรอบวน

ของมีที่แสงสว่างยังน้อยหน่อย
เงามากหน่อยเงาน้อยหน่อยเงาปรับเปลี่ยน
เงาชัดคมคมชัดแจ่มแสงเสถียร
เงาให้เรียนเงาให้รู้อยู่กับเงา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น