วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คนกลัวเป็นคนคิดเป็นคนอ่านเป็น

คนโลภเป็นคนอยากเห็นคนรู้ผ่อน
คนเกลียดเป็นคนรักเป็นกิเลสคอน
คนเรียนสอนคนรู้ก่อนหรือหลอกลวง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น