วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ความไม่เท่ากันของสติและปัญญาความไม่เท่ากันของสติและปัญญา

ความไม่เท่าหนาความไม่เท่าบางทางเท่าไหน

ความไม่เท่าหนักความไม่เท่าเบาเขาคิดไร

ความไม่เท่าใหญ่ความไม่เท่าเล็กวันเวลา

ความสะสมความสืบสานสิ่งฉลาด

ความไม่สามารถความสามารถมากฉากเฉกฉุก

ความเรียนก่อนความเรียนหลังความรู้ยุค

ความยึดถูกอยู่คุณวุฒิผุดสิ่งธรรม

ความไม่มั่นใจความมั่นใจในไม่เท่า

ความไม่เท่าเขาความไม่เท่าเราใครเทียบได้

ความเท่ากันของผู้ให้มีหรือไร

ความรักใยมีเหตุไหนไม่เท่ากัน
อวุโส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น