วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เกาทันฑ์

เกาทันทีที่มีคันเขตคันเกา
เกาทันเราเกาทันฑ์โทษเกาถูกหรือ
เกาไม่ทันกลั่นโทษทางกร่างโทษลือ
เกาทันคือมือที่เกามาเกาทัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น