วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คนทัน

คนทันคนคนไม่ทันหนีไม่ทัน
คนทัณฑ์ทันคนมีทัณฑ์โทษที่ไหน
คนธรรพ์ธงรู้เรียนตรงพอเพื่อใคร
คนทันใดคนทันใจคนทันคน

สินาบุง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น