วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อุดหนุนอุ่นสบายกายสังขาร

กอดนานนานเท่าไรก็ได้หนา
กอดนานไม่ไกล้ไหนกอดสบายอุรา
กอดทุกครามีความสุขไร้ทุกข์เอย

กอดแล้วสุขทุกทิพาแลราตรี
กอดแล้วตีตราจองไม่กอดของฉัน
กอดสบายสุขสุขใจสบายวัน
กอดไม่นั้นหรือไม่กอดก็สบาย

 
หมอนเอยผ้าห่มเอย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น