วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Class I. C

ในวรรณะมีวรรณะมีต่างณะ
ในวรรณะต่างวันจะต่างคิดไหน
ในวรรณะมีสามารถเรียนรู้ใด
ในวรรณะยอดเยี่ยมใดในวรรณวัน
ในความต่างที่ต้องเเตกแยกจุดมุ่ง
ในความสูงในความต่ำในศาสตร์ฐา
ในความเก่งสามารถเรียนรู้วิชชา
ในความค่าคุณมนุษย์หรืิิิอวัดใด
ในวันนะในวันโน้นหรือวันนี้
ในวรรณมีเงินต่างกันสามารถใหญ่
ในวรรณมีการันตีใบประกาศใคร
ในวรรณใครใคร่มุ่งสู่พิพากษ์เพียง
ในวรรณเก่าเปล่ากรรมแก่แปร้วันก่อน
ในวรรณถอนได้แน่แท้หรือวรรณฐา
ในวรรณะแบ่งในแบ่งแบ่งอัตตา
ในวรรณหาวรรณในพวกพวกในวรรณ
ในผิวพรรณงามผุดผาดวรรณะผ่อง
ในแก่กะหร่องในอ้วนพีร่างกายใหญ่
ในใหญ่ร่างใหญ่ตรงไหนงามเพียงไร
ในเล็กใหญ่หูจมูกตาสังขาคน
ในสมองในกระโหลกโหนกทุยหนอก
ในสมองออกสมองงามความคิดใส
ในสมองมุ่งหมายวันจับหรือปล่อยใด
ในสมองใสในวิธีตีตนตรา
ในคุณวันวรรณะกาจชาติเชิงรบ
ในวรรณกลบระบบระบอบวันนะไหน
ในวรรณะนักรบจะทำเพื่อไร
ในวรรณไหนในรบรบจบวันยอม
ในวรรณะพราหมพระจะสมณะท่อง
ในวรรณตรองในวันตรงพงษ์เพียรศีล
ในวรรณะพราหมณ์นานช้าเก่งกว่ายิน
ในวรรณพราหม์ผู้ทรงศีลสบายใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น