วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ตาบอดคลำช้าง

เมื่อตาบอดคลำช้างอย่างถนัด
เมื่อคราจัดว่านี้นี่ส่วนไหน
กำถนัดถนี่รู้เช่นอย่างไร
จับอย่างไหนว่าเป็นนั่นเป็นนี่คลำ

ตาบอดคลำกำต่างมุมช้างร่างใหญ่
คลำส่วนไหนจับคลำขันธ์นั่นเป็นสิ่ง
ส่วนร่างกายที่ใหญ่โตช้างยืนจริง
ไม่รู้จริงแม้สิ่งชื่อนามแท้ช้างนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น