วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สนธนาธรรม

สนธนาธงธสูงส่งเทิดธรรมพระพุทธแท้
สนธนาแน่สนทนาทำกิเลสหลอกใช้
สนธนาหยุดหยุดสนธนาทัศน์บารมีใด
สนธนาไปสนธนามานากูสนทำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น