วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เวลาที่ทุกคนมีวิเคราะห์วิตกวิจารณ์ไม่เท่ากัน

เวลานั้นเวลานี้เท่าทันไหน
เวลาวิตกเพราะกลัวตกจากอะไร
เวลาไหนมีวิเคราะห์เคราะห์สำคัญ

เวลาใดวิจารณะญานะเกิด
เวลาเปิดปฏิปทาพาหะส่ง
เวลาเคราะห์สว่างทันวันกลางตรง
เวลาทองของระยิบระยับยล

หยุดวิเคราะห์หยุดวิตกหยุดวิจารณ์เพื่อใคร
เขาวิเคราะห์ให้เขาวิตกใยเขาวิจารณ์เจต
เจตสิกงามยามมาเจตนาสูงสุขาเพศ
เจตนากิเลสกรรมเพราะเจตมีส่องแสงที่ผู้ใด


สนทนากับแม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น