วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

หาบนะคอน

หาบติดดวงวิญญานมาแต่ชาติปางก่อน
หาบแบกคอนของของตนหม่นหมกหนา
หาบแบกสุขความพอใจสุขสันต์ตรา
หาบติดมาหาบติดไปในติดตามไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น