วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

ถ้าเขาไม่กลับมาเธอไม่สำคัญ

ถ้าเธอไม่กลับมาเธอไม่สำคัญ
ถ้าเขากลับมาเธอไม่สำคัญ
ถ้าเธอกลับมาเธอไม่สำคัญ


การไม่กลับมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น