วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เวรัญชา

หงายของที่คว่ำอยู่ด้วยน้ำ

เปิดของที่ปิดปกลมเปิด

บอกทางแก่คนหลงทางดิน

ส่องประทีปในที่มืดแสงไฟ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น