วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อาจไม่ใช่ในสิ่งวางทางหลายหลาก

อาจลำบากยากยุคเข็นเป็นยากไข
อาจลืมพงศ์คงลำพองลืมสิ่งใด
อาจเป็นได้ในเวลานางอกงาม
อาจหวั่นไหวในหวั่นหวั่นวรรณไหวเหวี่ยง
อาจเป็นเที่ยงที่ทำมาคราวางว่าง
อาจไม่ใช่ที่เข้าใจหลายมุมทาง
อาจแตกต่างอย่างไม่เคยเอยไม่ลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น