วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ไม่จำกับจำ

ไม่จองจำไม่จ้องจำไม่จำจอง
ไม่นับของไม่เห็นข้องไม่ของข้า
ไม่จำจ้องเจ้าของกรรมทำใดตา
ไม่จ้องว่าไม่จ้องวกไม่จองวนป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น