วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ไม่เชื่ิอก็ต้องเชื่อ

ไม่เชื่อในความน่าจะพระจะเป็น
ไม่เชื่อเช่นแบบงามตามเขาว่า
ไม่เชื่ออย่างว่าธรรมทำตามมา
ไม่เชื่อว่าความรู้น่าอย่างแนวทาง
ไม่เชื่อเลยเป็นได้ไงงั๋ยเปนงั้น
ไม่เชื่อวันคาดเดาเขารู้ได้
ไม่เชื่อยามตามบทที่บทใน
ไม่เชื่อในตามกันนั้นถูกจริง
ไม่เชื่อแน่แต่ผู้นั้นมีพระคุณ
ไม่เชื่อวุ่นวายในตรงนั้นหนี้
ไม่เชื่อนับจับจับสับสมมี
ไม่เช่ือที่ปลายปากกาว่่าเป็นใด
ไม่เช่ือในสายสุขนั้นทุกข์หนัก
ไม่เชื่อในสายหักก็ต่อได้
ไม่เชื่อเลยตรรกะของผู้ใด
ไม่เชื่อในวิชชาพาพอกพูน
ไม่เชื่อในคำคนไม่คนคำ
ไม่เชื่อนำคำนองคลองคราหนัก
ไม่เชื่อแห่งเหตุใดไหนความรัก
ไม่เชื่อรักจักมีจริงมีหรือไร
ไม่เชื่อเลยไม่เคยเชื่อใจทารุณ
ไม่เชื่อลุนไม่เชื่อร้ายรักเป็นเหตุ
ไม่เชื่อลวงไม่เชื่อหลอกเต็มตาเทศ
ไม่เชื่อเจตไม่เชื่อจงดูธงใคร
ไม่เชื่อเลยไม่เคยเชื่อหากครูสอน
ไม่เชื่อก่อนประสบได้ในผลเหตุ
ไม่เชื่อเลยไฉนจ่อมจุดประเทศ
ไม่เชื่อเขตไม่เชื่อความตามระคน

กรรมมีจริง
 กาลามะสูตร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น