วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จิตวิญญา


จิตวิญญาจิตอัตตาจิตดับใน
จิตแปลไปในแปลผันวันเห็นสิ่ง
จิตปรวนเปรเทถ่ายถอนนอนแน่จริง
 จิตแน่สิ่งข้าศึกสอนคอนสิ่งใด

 จิตวิญญานที่ไม่ป่วยหาได้ยาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น