วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขายอะไรดีนะ

ขายอาหารหาญใจหาภักษาหาร
ขายยาผ่านสังขาราหาคงที่
ขายที่อยู่อาศัยได้พรหมพาที
ขายห่มดีมีอุ่นห่มสมร่างกาย

ขายในชาติมีกี่ชาติต้องกำเนิด
ขายชราจงเชื่อเถิดไม่แก่ได้
ขายมรณะฑูตสิกขาในเรื่องตาย
ขายโสกาเบื่อและหน่ายได้ทุกข์ธรรม

ขายปริ เทวะทะ ปะไห้หวล
ขายทุกข์ทวนครวญสิ่งได้ใยแสนยาก
ขายโทมนัสเสวยตมใจลำบาก
ขายอุปพรากครวญอุุปปายาอุปายาสทน

ขายตรงไหนขายให้ใครขายสิ่งมี
ขายตรงที่มีตรงจุดขุดมาขาย
ขายแล้วได้กำไรเกาะตกเบาะได้
ขายได้ขายส่วนต่างร้ายส่วนต่างดี

ความรักเสมอด้วยตนนั้นไม่มี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น