วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขอรับขอไม่รับ

ไม่รับได้ได้ไม่รับรับไม่ได้
รับต้องให้ให้ต้องรับจับสะสม
ไม่รับได้ได้ไม่ให้ธรรมารมณ์
รับต้องรับให้เมื่อจมโดนปล้นชิง

ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น