วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ผู้กระทำผู้ถูกกระทำ


ผู้จิกธรรมผู้จากธรรมผู้มีธรรม
 ผู้จ้องธรรมผู้จองทำผู้จำทุก
 ผู้จิกทั้งผู้ใจธรรมผู้นำสุข
 ผู้จากทุกข์เพราะพบธรรมนำทางธร
 ผู้ถูกธรรมผู้ปลงทางผู้วางทุกข์
 ผู้มีสุขที่แห่งหนบุญเรื่องไหน
 ผู้ได้ทำผู้ทางทำนำทางไป
 ผู้ถูกทำไม่เห็นใดในได้ทำ


 เห็นทำดีเห็นทำใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น