วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ใส่กลอนไว้


ใส่กลอนไว้ไม่ให้ครบไม่ให้คิด ใส่กลอนปิดอายะตะนะที่ถอน ใส่กลอนไว้เห็นหรือไม่เปลียนปรนจร ใส่กลอนก่อนใส่กลอนไกลไม่เห็นเลย บ้าสังคมนิยม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น