วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

นายนายนาย

นายนายนายนายคือใครใครคือนาย
นายดูนายนายทำนานาธรรมใหน
นายผู้นำมีลูกน้องมีเจ้านาย
นายนายจ่ายค่าแรงทำนำปกครอง

นายเป็นนายข้าเป็นข้าน่าขบคิด
นายจ่ายนิดนายจ่ายน้อยค่่าแรงขน
นายอย่าวนนายอย่ามึนค่าแรงคน
นายคงสนคนทำงานท่านทำดี

นายสุขนายข้าก็สุขสุขจริงดั่ง
นายหนานายมีทุกขังพังจริงซี่
นายที่รักนายสูงค่าเทอดทูนมี
นายมีศรีนายมีที่นายมีเงิน

นายนายจ้างและลูกจ้างทางสวยสุด
นายสดุดนายไม่กิจลูกจ้างหลัง
นายไม่รู้นายไม่รับนายไม่ฟัง
นายไม่สั่งไม่มีจ้างจบทางใคร

นายไม่มีจะจ่ายจ้างทางงานสุด
นายไม่พูดนายไม่บ่นลูกจ้างไหน
นายเอยนายหรือไม่นายอยู่ที่ใคร
นายไม่จ่ายนายไม่จุงงานจบกัน

นายไม่รักนายไม่ชอบทำตัวยาก
นายลำบากนายสุดบ่นคนยากเข็น
นายใช้แล้วแล้วไม่ใช้ไหนจึงเป็น
นายใช้เช่นเป็นเปลี่ยนชาติทาสเป็นนาย

นายใช้มากนายใช้น้อยนายไม่ใช้
นายไม่ให้นายไม่ช่วยซวยจริงเขา
นายไม่เคยนายไม่คุ้นเห็นใจเรา
นายของเขานายไม่เรานายไม่นาย


นายจ๋านายนายคือนายผู้มีคุณ
นายเกื้อหนุนมีบุญคุณให้ทุกที่
นายเจ้านายนายนายจ้างสั่งทุกที
นายนายมีศรีบุญคำนำบุญคุณ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น